Produktas sėkmingai pridėtas į pirkinių krepšelį

Kiekis
Suma

Krepšelyje yra 0 prekių. Krepšelyje yra 1 prekė.

Prekės viso
Suma
Tęsti apsipirkimą Apmokėti
Esate kirpėjas - profesionalas? Registruokitės čia ir pirkite didmeninėmis kainomis
Mūsų parduotuvės
Kategorijos
Akcijos

UAB „INSIDĖ“ pirkimo- pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.inHair.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje inHair.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo UAB Insidė tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje inHair.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

 

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

 

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikoma taisyklių redakcija, galiojusi užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo, pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

 

2. Sutarties sudarymas. Sutarties atsisakymas.

 

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi. Sutartis laikoma įvykdyta nuo prekės (-ių) įteikimo pirkėjui.

 

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.

 

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

 

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

2.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (el. paštu: info@inhair.lt), pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties, per keturiolika dienų nuo:

 

1)      tos dienos, kurią pirkėjas gauna užsakytą prekę – kai parduodama prekė;

2)      tos dienos, kurią pirkėjas gauna paskutinę prekę- kai pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai;

3)      sutarties sudarymo dienos – kai teikiamos paslaugos.

 

2.6. Jeigu pardavėjas nepateikė pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal LR Civilinio kodekso(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483989) 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą, pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių nuo 2.5 punkte nustatytos termino pabaigos. Jeigu pardavėjas pateikia pirkėjui LR Civilinio kodekso(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483989) 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą informaciją per 12 mėnesių nuo 2.5 punkte nustatytos termino pabaigos, sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią pirkėjas gauna tą informaciją.

2.7. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

 

2.8. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas.

2.9. Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

2.10. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

2.11. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

2.12. Jeigu pirkėjas, užsakydamas prekes, pasirenka išankstinį prekių kainos apmokėjimo būdą, bet per pardavėjo nurodytą terminą prekių kainos nesumoka, laikoma, kad pirkėjas atsisakė sutarties.

3. Prekių kaina. Pristatymo terminas.

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

 

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

 

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

 

3.4. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

 

3.5. Prekių pristatymo terminas: prekių pristatymo terminas nurodomas pirkėjui siunčiamame prekių užsakymo patvirtinime.

 

4. Prekių perdavimas, priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes.

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

 

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris).

 

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.

 

4.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo pirkėjui išlaidas apmoka pardavėjas.

 

4.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir pirkėjo užsakymą.

 

4.6. Nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

 

4.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus pardavėjo įgaliotus asmenis (pvz. kurjerį), priima prekes.

5. Prekių garantijos.

 

5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys ir savybės bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

5.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

 

5.4. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus. 

 

5.5. Dėl neveikiančių plaukų priežiūros priemonių (plaukų tiesintuvų, plaukų džiovintuvų) ir prekių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, pakeitimo Pirkėjui reikia kreiptis adresu: Žygio g. 90, LT-08242 Vilnius, telefonu: +37067002606, el. paštu: info@inhair.lt.

 

6. Prekių grąžinimas ir keitimas.

 

6.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483989) ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2)

numatyta tvarka.

 

6.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis(telefonu: +37060985671, el. paštu: ofisas@inhair.lt), nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

 

6.3. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 

6.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

 

6.3.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

 

6.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 

6.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;

 

6.3.5. grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;

 

6.3.6. pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo jos gavimo.

 

6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

 

6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant prekių pristatymo išlaidas.

 

6.7. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės (išskyrus plaukų šepečius ir šukas) forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus yra netenkinamas.

 

6.8. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirkto plaukų šepečio ar šukų forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės gavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

 

6.9. Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2) 17 str. 17.2. punktu, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiška preke ar grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus.

 

7. Atsakomybė.

 

7.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

 

7.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

 

7.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.

 

7.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

 

7.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

 

8. Intelektinės nuosavybės apsauga.

 

8.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

8.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB Insidė ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB Insidė raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainės turinį ar jo dalį yra draudžiama.

 

9. Asmens duomenys.

 

9.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

 

9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 9.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą. Šie duomenys reikalingi, norint prekes pristatyti konkrečiam asmeniui, konkrečiu adresu, be šių duomenų prekių pristatymas negali būti įvykdytas.

 

9.3. Patvirtindamas šias taisykles, pirkėjas sutinka, jog 9.2. punkte pateikti pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti, informuodamas apie tai el. parduotuvės administraciją el. paštu ofisas@inhair.lt.

 

9.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, pirkėjas taip pat sutinka, kad pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

9.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

9.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo aktualia redakcija (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103&p_tr2=2) (UAB "Insidė" įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre, įmonei suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P5302):

 

9.6.1. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami, išskyrus pardavėjo partnerius (šiuo atveju duomenys perduodami tik kurjerių bendrovei DPD Lietuva ir Omniva LT), teikiančius prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

9.6.2. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.


9.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

9.8. Užsakymo atšaukimas: klientas turi teisę atšaukti savo užsakymą. Šia teise klientas gali pasinaudoti susisiekęs el.paštu ofisas@inhair.lt

9.9. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu, pateikęs prašymą, gauti informacijos apie savo asmens duomenų apdorojimą ir apie būdą, kuriuo jie yra apdorojami, reikalauti ištaisyti neteisingus, nepilnus ir netikslius duomenis, taip pat, išskyrus saugojimui apdorojamus asmens duomenis, reikalauti laikinai sustabdyti duomenų apdorojimą, atliekamą pažeidžiant įstatymus. Kliento duomenys iš sistemos gali būti pašalinti bet kuriuo metu klientui pareikalavus el.paštu: migle@inhair.lt

 

10. Privatumo taisyklės

10.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti, kreipdamasis į pardavėją adresu: Žygio g. 90, LT-08242 Vilnius, telefonu: +37060985671, el. paštu: ofisas@inhair.lt.

10.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus, kreipdamasis į pardavėją adresu:Žygio g. 90, LT-08242 Vilnius, telefonu: +37060985671, el. paštu: ofisas@inhair.lt.

10.3. Pirkėjas turi teisę  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, kreipdamasis į pardavėją adresu: Žygio g. 90, LT-08242 Vilnius, telefonu: +37060985671, el. paštu: ofisas@inhair.lt.

 

11. Baigiamosios nuostatos.

 

11.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

11.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

 

11.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.